Válku válce! Ani kapku krve za „národ“!

Válku válce! Ani kapku krve za „národ“!

Boj o moc mezi klany oligarchů Ukrajiny hrozí přerůst v mezinárodní konflikt. Ruský kapitalismus hodlá využít znovurozdělení ukrajinské státní moci k tomu, aby realizoval své dávné imperiální a expanzivní záměry na Krymu a na východě Ukrajiny, kde má trvalé ekonomické, finanční a politické zájmy.

Na pozadí dalšího kola hrozící ekonomické krize v Rusku se režim snaží rozdmýchávat ruský nacionalismus, aby odpoutal pozornost od narůstajících sociálních a ekonomických problémů pracujících, jako jsou žebrácké mzdy a důchody, demontáž zdravotní péče, vzdělávacího systému a jiných sociálních služeb. Nacionalistická a útočná rétorika usnadňuje formování korporátního autoritářského státu založeného na reakčních konzervativních hodnotách a represivní politice.

Na Ukrajině vedla akutní ekonomická krize k zesílení konfrontace mezi „starými“ a „novými“ klany oligarchů. Staré klany využily ultrapravicová a ultranacionalistická uskupení k provedení státního převratu v Kyjevě. Politická elita na Krymu a na východě Ukrajiny se ovšem nehodlá dělit o moc a majetek s budoucími vládci z Kyjeva a snaží se spoléhat na pomoc ruské vlády. Obě strany sahají po nacionalistické hysterii: na jedné straně ukrajinské, na druhé ruské. Dochází k ozbrojeným střetům a ke krveprolití. Západní mocnosti mají vlastní zájmy a záměry a jejich intervence by mohla vést ke třetí světové válce.

Soupeřící kliky podnikatelských skupin jako obvykle nutí bojovat za své zájmy nás, obyčejné lidi: námezdní pracující, nezaměstnané, studenty, důchodce… Chtějí nás opít nacionalismem, štvou nás proti sobě, nutí nás, abychom zapomněli na své skutečné potřeby a zájmy. Nás nezajímají ani nemůžou zajímat jejich „národy“. Nás víc trápí naléhavější a zásadnější problémy: jak přežít v systému, který vytvořili, aby nás zotročili a utiskovali.

Nepodlehneme jejich nacionalistickému opojení. Ať jdou jejich stát, národy, vlajky a státní funkce k čertu! Tohle není naše válka. Nemusíme se do ní zapojovat a platit vlastní krví jejich paláce, bankovní účty a požitek sedět v polstrovaných funkcionářských křeslech. A jestli šéfové v Moskvě, Kyjevě, Lvově, Charkově, Doněcku a Simferopolu, Washingtoně a Bruselě rozpoutají tuto další válku, naší povinností je postavit se proti ní všemi možnými prostředky.

NE VÁLCE MEZI „NÁRODY“! NE MÍRU MEZI TŘÍDAMI!

KRAS, ruská sekce Mezinárodní asociace pracujících (IWA-AIT)

Internacionalisté na Ukrajině, v Rusku, Moldávii, Izraeli, Litvě, Rumunsku, Polsku

Moldavská anarchistická federace

Frakce revolučních socialistů (Ukrajina)

Prohlášení připojila :

Práce Solidarita Alliance (Severní Amerika)

Internacionalisté z USA, Irska, Nizozemí

Anarchosyndikalistická iniciativa Rumunsko

Libertárii Barcelona

Komunistická levice a Internacionálistí Ekvádor, Peru,Dominikánská republika, Mexiko, Uruguay a Venezuela

Worker - komunistická iniciativa (Francie)

Leicester skupina anarchistická federace (Velká Británie)

Frankofonní anarchistická federace

Internacionála anarchistických federací

Unie pracovníků  a nejisté Clermont-Ferrand CNT-AIT (Francie)

"Světová revoluce" (Chorvatsko)

Libertarny socialista (Egypt)

libcom.org skupina

Network "World in Common"

Industrial Workers of the World (IWW)

Sennacieca Asocio Tutmonda - Anarchistická frakce

Bristol skupina anarchistická federace (Velká Británie)

Síť anarchosyndikalisté (MASA, Chorvatsko)

Hamid Moradei (libcom.org/tags/hamid-moradei)

"Začátek sociální akce" (Atény, Řecko)

Anarchistická federace - Regionální síť Jihovýchodní Anglie

 South Florida General Membership Branch of Industrial Workers of the World (USA)

Rosa Luxemburg Page (www.facebook.com/rosa.luksemburg)

Rete Nazionale Antinucleare (Italie)

 

Anarchistá z Anglie

Circolo "Alternativa di Classe" (Itálie)

Anarchistická federace Edinburgh

 

Příkaz je otevřena k podpisu

http://www.csaf.cz/index.php?clanok=1575